ΤΙΜΕΣ

Golf packages 2016

Πακέτο Birdie Golf για 7 Νύχτες
Πακέτο Eagle Golf για 7 Νύχτες
Πακέτο Hole In One για 7 Νύχτες
Πακέτο Albatros Golf για 5 Νύχτες
Πακέτο Par Golf για 3 Νύχτες
ΤΙΜΕΣ GREEN FEE
SERVICES OFFICIAL RATES RATES FOR HOTEL GUESTS RATES - GUESTS
18 Holes 79,00 € 55,00€ 60,00 €
9 Holes 50,00 € 30,00€ 35,00€
Juniors
18 Holes 42,00 € 35,00€ 35,00€ 
9 Holes 21,00 € 20,00€ 20,00€ 
Students up to 25 yrs
18 Holes 48,00 € 40,00€ 40,00€
9 Holes 24,00 € 22,00€ 22,00€
NOTE: 18 Holes green fee cannot be split into 9 hole packages
ΠΑΚΕΤΑ GREEN FEE
SERVICES OFFICIAL RATES RATES FOR HOTEL GUESTS RATES - GUESTS
18 Holes 79,00€ 55,00€ 55,00€
9 Holes 50,00€ 30,00€ 35,00
Green fee packages 18 Holes
3 rounds 180,00 € 150,00€ 160,00 
4 rounds 316,00 € 195,00€ 210,00€ 
6 rounds 395,00 € 280,00€ 310,00€
Juniors
18 Holes 42,00 € 35,00€ 35,00 €
9 Holes 21,00 € 20,00€ 20,00€ 
Students up to 25 yrs
18 Holes 48,00 € 40,00€ 40,00 €
9 Holes 24,00 € 22,00€ 22,00€ 

NOTE:
  • Green fee packages are valid up to 20 days after the day of package payment
  • 18 Holes green fee packages cannot be split into 9 holes packages
  • Green fee packages can only be used by one person. It is not allowed to be used them by a second person.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
EQUIPMENT: RATES
RIVING RANGE – ONE BASKET 3,00 €
DRIVING RANGE FEE (120 balls + trolley) 10,00 €
SINGLE CLUB RENTAL 2,00 €
CLUBS RENTAL FULL SET 9 HOLES 10,00 €
CLUBS RENTAL FULL SET 18 HOLES 15,00 €
JUNIORS CLUBS FULL SET 9 HOLES 5,00 €
JUNIORS CLUBS FULL SET 18 HOLES 10,00 €
TROLLEY RENTAL 9 HOLES 2,00 €
TROLLEY RENTAL 18 HOLES 4,00 €
E-CART RENTAL 9 HOLES 25,00 €
E-CART RENTAL 18 HOLES 40,00 €
E-CART RENTAL 3X18 HOLES 105,00 €
E-CART RENTAL 4X18 HOLES 130,00 €
E-CART RENTAL 5X18 HOLES 150,00 €
E-CART RENTAL WEEKLY 180,00 €
E-CART RENTAL MEMBERS (Club members only) 20,00 €
© PORTO CARRAS GRAND RESORT 2018